W odniesieniu do tłumaczeń zamiejscowych stosujemy stawkę dzienną, chyba że czas tłumaczenia w ciągu dnia przekroczy 8 godzin - wówczas doliczamy godziny dodatkowe (patrz Nasze stawki). Klient pokrywa również koszt podróży, zakwaterowania i wyżywienia, a w przypadku wyjazdów zagranicznych - także diet.