W odniesieniu do tłumaczeń miejscowych stosujemy stawkę godzinową. Minimalny czas tłumaczenia wynosi 4 godziny. Praca tłumacza ponad 8 godzin w ciągu dnia rozliczana jest w oparciu o stawkę podwyższoną (patrz Nasze stawki).