W terminie zwykłym tłumaczymy do 5 stron dziennie; w terminie ekspresowym do 10 stron dziennie. Jako tłumaczenie ekspresowe traktujemy także każde tłumaczenie wykonane w dniu zlecenia. Strona oznacza 1800 znaków (łącznie ze znakami interpunkcyjnymi, symbolami i pojedynczymi spacjami między wyrazami) a dzień oznacza dzień roboczy. Uwaga: termin wykonania tłumaczenia określamy zawsze w momencie przyjęcia zlecenia i może się zdarzyć, że ze względu na dużą liczbę zleceń będziemy zmuszeni zaproponować dłuższy termin.
W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych należy uwzględnić czas niezbędny na przesłanie lub dostarczenie fizycznych egzemplarzy przetłumaczonych dokumentów.