Świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych o tematyce ekonomiczno-finansowej i prawnej. Tłumaczymy umowy, raporty i sprawozdania, prospekty emisyjne i memoranda informacyjne, akty prawne, korespondencję, prezentacje i witryny internetowe. Wykonujemy uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia urzędowych dokumentów. Obsługujemy negocjacje, rozmowy, spotkania i oficjalne wystąpienia.