Klienci mog± przekazywać nam teksty w dowolny sposób: poczt± elektroniczn±, faksem, zwykł± poczt±, przesyłk± kuriersk± lub osobi¶cie. Gotowe tłumaczenia odsyłamy również w uzgodniony z klientem sposób (przesyłki kurierskie na koszt klienta).