Zawsze potwierdzamy przyjęcie zlecenia i określamy termin jego wykonania. W przypadku nieotrzymania takiego potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny (71 321 29 15).