Wiemy, że dobre tłumaczenie wymaga znajomości tematu. Dlatego wierzymy w specjalizację. Od 1992 r. zajmujemy się tłumaczeniami o tematyce ekonomiczno-finansowej i prawnej i zdobyliśmy w tej dziedzinie olbrzymie doświadczenie.
To my tłumaczyliśmy na angielski wrocławską aplikację
w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Jesteśmy też tłumaczami książek Leszka Czarneckiego:
Ryzyko w działalności bankowej i Biznes po prostu.
Wysoki poziom kompetencji w zakresie tłumaczeń prawnych potwierdza uzyskanie przez Andrzeja Głazka uprawnień tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Przyznanie takich uprawnień jest uzależnione od zdania trudnego egzaminu obejmującego pisemne i uste tłumaczenie tekstów prawnych z polskiego na angielski i z angielskiego na polski.