W ramach współpracy ze stałymi klientami często tłumaczymy wiele tekstów o małej objętości. Dla uproszczenia dokumentacji i rozliczeń stałym klientom oferujemy możliwość rozliczeń na podstawie jednej faktury zbiorczej wystawianej na koniec miesiąca. Wraz z fakturą klient otrzymuje zestawienie wykonanych tłumaczeń zawierające datę realizacji tłumaczenia i numer zlecenia (numer ten jest również zawsze zawarty w nazwie pliku z tłumaczeniem), nazwę tekstu, stawkę, objętość tłumaczenia, kwotę należności za dane tłumaczenie i ewentualnie nazwisko osoby zlecającej.