Tłumaczenia, jakie powierzają nam klienci, są w większości pilne lub bardzo pilne. Zdarza się jednak, że przetłumaczenie dokumentu jest mniej pilne. W takich przypadkach stali klienci mogą skorzystać z rabatu za wydłużony termin. Rabat przysługuje w sytuacji, gdy uzgodniony termin wykonania tłumaczenia jest dłuższy od terminu zwykłego o co najmniej dwa dni robocze na każde rozpoczęte 15 stron tłumaczenia. Tak więc termin wydłużony wynosi:
przy tłumaczeniu tekstu o objętości do 15 str. - termin zwykły + 2 dni robocze
przy tłumaczeniu tekstu o objętości 16-30 str. - termin zwykły + 4 dni robocze, itd.