U nas zawsze 1800 znaków; w wielu innych biurach 1600, 1500, a nawet 1125 znaków.