Koszt uwierzytelnienia tłumaczenia dokumentów tego wymagających wynosi 10 zł netto od każdego uwierzytelnianego dokumentu plus 30 zł netto od całego pakietu dokumentów jednorazowo przyjmowanych do tłumaczenia niezależnie od ich liczby i objętości. Koszt ten obejmuje przesłanie tłumaczenia w formie papierowej poleconą pocztą priorytetową. Koszt przesyłki kurierskiej, jeśli jest niezbędna, ponosi klient. Uwierzytelniam też tłumaczenia w wersji elektronicznej podpisem eletronicznym. Koszt takiego uwierzytelnienia dokumentów tego wymagających wynosi 10 zł netto od każdego uwierzytelnianego dokumentu.