w dni robocze* w dni wolne*
nettobrutto nettobrutto
1 godz. tłumaczenia na Dolnym Śląsku 110,00 zł135,30 zł 165,00 zł202,95 zł
1 doba tłumaczenia poza Dolnym Śląskiem** 880,00 zł1082,40 zł 1320,00 zł1623,60 zł
1 godz. ponad 8 godzin dziennie lub w godzinach nocnych*** 165,00 zł202,95 zł 165,00 zł202,95 zł
* Soboty, niedziele i wszelkie polskie święta państwowe są dniami wolnymi; wszystkie pozostałe dni to dni robocze
** W przypadku tłumaczeń poza Dolnym Śląskiem klient pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia, a jeśli tłumaczenie wiąże się z wyjazdem za granicę - również diet
*** Godziny nocne - 20:00-8:00